Miejsca

Przez wiele wieków akta sądowe w okresie staropolskim były przechowywane w pomieszczeniach zamkowych na Wawelu, później w XIX wieku zostały przeniesione do budynków sądowych przy ul. Grodzkiej 52 w Krakowie, by w lutym 1949 roku znów powrócić na zamkowe komnaty.

Krajowe Archiwum Aktów Grodzkich i Ziemskich od początku swojej działalności w 1878 roku wraz z aktami przejęło również pomieszczenia sądowe mieszczące się w byłym kolegium jezuickim przy ul. Grodzkiej 52.

Od samego początku ilość miejsca była ograniczona. Dyrektorzy Archiwum od ponad stu lat podejmowali starania w celu uzyskania budynku zapewniającego odpowiednie warunki funkcjonowania instytucji.


Memoriał Stanisława Smolki ws. warunków lokalowych Krajowego Archiwum Aktów Grodzkich i Ziemskich. Starano się wówczas pozyskać budynek tzw. „Ozdrowieńców” przekazany przez wojsko austriackie na wzgórzu wawelskim, 1908, sygn. APKr 24.


Korespondencja i plan ws. budowy budynku dla Archiwum Ziemskiego w Krakowie, 1924, sygn. APKr 35.


Komentarze są wyłączone.