Ludzie

Krajowe Archiwum Aktów Grodzkich i Ziemskich, a następnie Archiwum Ziemskie oraz Archiwum Państwowe w Krakowie organizowali, a potem prowadzili ludzie, dla których działalność archiwalna nie była jedyną aktywnością zawodową. Wykorzystywali swoją wiedzę, pozycję społeczną i polityczną, by uchronić najważniejsze pamiątki przeszłości, dotąd zaniedbywane, przed całkowitym rozproszeniem, a nawet zniszczeniem. Poświęćmy chwilę czasu i refleksji, tym bardziej, że nazwiska to znakomite.

Komentarze są wyłączone.