Wprowadzenie

1 września minęło 140 lat od chwili rozpoczęcia działalności w 1878 r. Krajowego Archiwum Aktów Grodzkich i Ziemskich w Krakowie (późniejszego Archiwum Ziemskiego oraz Państwowego w Krakowie).

Wiek XIX jest szczególnym czasem gdy społeczeństwa zaczynają się przeglądać we własnej historii jak w lustrze. Dokumenty, które dotychczas miały tylko dowodową wartość w obrocie prawnym, stają się źródłem i świadectwem historii państwa, miasta, wsi, rodziny, człowieka.

Wokół wcześniejszych urzędów i gromadzonych w nich akt sądowych zaczynają się organizować archiwa sądowe, by w drugiej połowie XIX w. uzyskać status placówek naukowych, gromadzących dziedzictwo narodowe. Co dla Polski w XIX wieku pod zaborami, miało szczególne znaczenie.

Niniejsza prezentacja jest początkiem realizacji projektu, który oprócz informacji o dziejach i zasobie w pierwszej kolejności Krakowskiego Archiwum w latach 1878-1952, ma za zadanie przybliżyć także opowieści, które czytelnik może znaleźć na kartach dokumentów przechowywanych w archiwalnych magazynach. Zaczynamy od podstawy, by z czasem opowiadać ważne, ciekawe i nieoczywiste historie o przeszłości, dla przyszłości…

Komentarze są wyłączone.